Hegemonia liiketoiminnan kehiittäminen

Liiketoiminnan kehitys

Kehittämispalvelu kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtäävälle pk-yritykselle

Palvelu on tarkoitettu pk-yritykselle, jonka toiminta on kannattavaa ja jolla on edellytykset ja halua suunnitelmalliseen kasvuun kotimaassa ja/tai kansainvälisesti.

Yritykselle syntyy kasvutavoitteidensa tueksi selkeä ymmärrys asiakkaista ja markkinoista sekä omista realistisista mahdollisuuksistaan kasvaa. Lopputuloksena kasvua ja/tai kansainvälistymistä tukeva strateginen suunnitelma.

Palvelu sisältää toimenpiteet, joilla:

 • arvioidaan ja kehitetään yrityksen valmiuksia kasvuun ja kansainvälistymiseen ja tähän liittyvään riskienhallintaan
 • määritetään ja arvioidaan yrityksen tärkeimmät kilpailuedut kasvun ja kansainvälistymisen mahdollistajina
 • määritellään kasvutavoitteiden pohjalta, kuinka tuotteita ja palveluja markkinoidaan oikeille asiakkaille oikealla tavalla
 • suunnitellaan, miten kasvu tehdään mahdollisimman kustannustehokkaasti, kannattavasti ja nopeasti
 • ohjataan yrityksen johtoa (hallitus, johtoryhmä) suunnitelmalliseen ja pitkäjänteiseen kasvua tukevaan toimintaan
 • tuetaan yritysjohtoa kasvun mukanaan tuoman organisaatiomuutoksen suunnittelussa, johtamisessa ja toteutuksessa
 • Johtoryhmän sparraus
 • Kasvu ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
 • Kilpailuetujen tunnistaminen
 • Kasvusuunnitelman luominen
 • Kansainvälistymissuunnitelman luominen
 • Rahoituksen suunnittelu

Olemme ELY-keskusten valtakunnallisten yritysten kehittämispalveluiden palveluntuottaja, jolloin hintamme asiakkaalle 300 € + ALV / päivä.

OTA YHTEYTTÄ

  PK-YRITYSTEN LIIKETOIMINNAN KEHITYS

  Tuemme asiakkaitamme liiketoiminnan kehityksessä sekä kasvun ja kansainvälistymisen suunnittelussa. Asiantuntijoillamme on pitkä käytännön työkokemus kansainvälisissä yrityksissä sekä akateemisesta tutkimuksesta.

  Olemme ELY-keskusten valtakunnallisten yritysten kehittämispalveluiden palveluntuottaja.