Hegemonia – Parhaat ratkaisut innovatiivisen yrityksen kehittämiseen

- Yritysten kehittämisen asiantuntijapalvelut -
- Sijoitustoiminta startup-yrityksiin -

"Haluan olla viemässä kehitysmyönteisiä ja innovatiivisia yrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen polulle, tukien niin strategisessa kehittymisessä kuin rahoituksen hankkimisessa."

Ilkka Sillanpää
Hegemonia Invest Oy

Hegemonia Invest Oy on yritysten liiketoiminnan kehittäjä ja kasvuyrityssijoittaja, joka tarjoaa asiantuntijapalveluita strategian suunnitteluun ja toimeenpanoon, kasvuun ja kansainvälistymiseen, innovaatioiden kaupallistamiseen sekä julkisiin tukiin ja yksityiseen rahoitukseen.

"Olen saanut urallani tehdä töitä monipuolisesti kansainvälisten teknologiayritysten, kasvuyritysten kanssa sekä julkishallinnon ja yhdistysten hankkeiden parissa, saaden arvokasta kokemusta, jota voin hyödyntää yritysten kokonaisvaltaisessa kehittämisessä."

Ilkka Sillanpää,
Hegemonia Invest Oy

Konsultointipalvelut yritysasiakkaille

Autan yrityksiä kehittymään ja kasvamaan sekä määrittämään strategian, vision ja mission.

Tuen yrityksiä liiketoiminnan kehittämisessä ja uuden liiketoiminnan luomisessa sekä kasvun ja kansainvälistymisen suunnittelussa.

Toimin yritysten omistajien, hallitusten ja johdon neuvonantajana.

Kehitän ideoista ja innovaatioista uutta liiketoimintaa ja autan kaupallistamisessa sekä kansainvälistymisessä.

Haen kehitysprojekteille rahoitusta ja autan hyödyntämään julkiset yritystuet.

LIIKETOIMINTA-ANALYYSIT JA KEHITYS

* Nykytilan analyysi ja kehittämiskohteiden tunnistaminen
* Tavoitetilan määrittely ja kehityssuunnitelman luominen

STRATEGINEN JOHTAMINEN

* Strategian rakentaminen, päivittäminen ja jalkauttaminen
* Vision, mission ja toimeenpanosuunnitelman luominen

RAHOITUS JA TUET

* Rahoituksen suunnitteleminen ja kehittämishankkeiden työstäminen
* Business Finland ja ELY-rahoitusten hakeminen

HALLITUSTYÖ JA LIIKETOIMINTASUUNNITELMAT

* Hallitustyön käynnistäminen ja kehittäminen
* Liiketoimintasuunnitelmien luominen ja päivittäminen

ARVON KASVATTAMINEN JA JATKUVUUS

* Yritysten arvon määrittely ja kasvattaminen
* Yritysjärjestelyjen suunnittelu ja yritysten myyntikuntoon laittaminen

KASVU JA KANSAINVÄLISTYMINEN

* Kasvu- ja kansainvälistymisvalmiuksien kehittäminen
* Pitkäjänteisten kasvu- ja kansainvälistymissuunnitelmien luominen

Olen yritysten kehittäjä, business-enkeli, hallitusammattilainen ja strategiatohtori. Minulla on pitkä kokemus kansainvälisistä liiketoiminnan johto- ja kehitystehtävistä Euroopassa ja Aasiassa. Olen toiminut kansainvälisten tiimien vetäjänä ja johtajana Suomessa ja ulkomailla. Osakkuusyritykseni ovat nopeaa kasvua hakevia IT-, ohjelmisto- ja teknologiayrityksiä. Koulutukseltani olen tekniikan -ja kauppatieteen tohtori tuotantotaloudesta ja strategisesta johtamisesta. Toimin Oulun Yliopistolla tuotantotalouden dosenttina.
 

Osaamisalueitani ovat yrityksen strategia, rahoitusjärjestelyt sekä julkiset tuet, kasvun ja kansainvälistymisen suunnittelu, yritysjärjestelyt, globaalien yritysverkostojen -ja toimitusketjujen johtaminen. Toimin hallitusten neuvonantajana, puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä useissa yrityksissä.

Yritysten kehittämisen asiakkaina minulla on lukuisia suomalaisia PK-yrityksiä ja suuria yrityksiä eri toimialoilta. Olen toiminut myös muun muassa puhujana kansainvälisissä konferensseissa (Kroatia, Slovenia, Unkari, Malesia, Thaimaa, Kiina, Puola) ja vierailevana luennoitsijana yliopistoissa (Malesia, Thaimaa, Unkari).

Ilkka Sillanpää - Yritysmaailman akateemikko

Juuret - Yrittäjyys elämäntapana

”Juureni ovat yrittäjähenkisessä suvussa Etelä-Pohjanmaalla, ja sekä talouselämä että tekniikka ovat kiinnostaneet minua ihan pienestä pitäen.”
Juuret - Yrittäjyys elämäntapana​

Isovanhempani ovat minulle vahva esikuva yrittäjyydestä – he toimivat tiilitehdasyrittäjänä 40-50 -luvuilla ja sen jälkeen sora-alalla, sekä samanaikaisesti myös maatalouden parissa.

1990-luku

Minulle yrittäjyys on elämäntapa. Ala-asteikäisenä hioimme kiviä korukiviksi ja kasvatimme myös miljoonakaloja, joita myimme kaverini kanssa.

2001

Kirjoitin ylioppilaaksi Alavuden lukiosta vuonna 2001, ja lukion aikana syntyi ajatus hakeutua opiskelemaan tekniselle puolelle yliopistoon.

Lukioikäisenä olin kesätöissä Keskisen Kyläkaupassa, ja ostin kesätyörahoilla pörssilistautuneen Soneran osakkeita. IT-kupla loi 2000-luvun taitteessa noususuhdanteen, ja osakkeiden myymisellä sain rahoitettua opiskelijaelämää, ja sain samalla oppia markkinoiden ja talouselämän lainalaisuuksista.

Koulutuspohja - Tekniikkaa ja taloutta

”Olen yrittäjähenkinen, nopea innostumaan ja toimimaan – ja kun on aloitettu, niin sitten myös tehdään loppuun asti.”
Koulutuspohja - Tekniikkaa ja taloutta​

2001

Aloitin syksyllä 2001 opinnot Oulun ylipiston teknillisessä tiedekunnassa, pääaineena konetekniikka. Sivuaineena opiskelin tuotantotaloutta, joka toi teknisiin opintoihin mukaan kauppatieteitä.

2002

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen menin armeijaan. Reserviupseerikoulu toimi hyvänä johtamiskouluna.

2004

Hain opiskelujen aikana kesätöihin teollisuuteen, ja pääsin yliopiston stipendityöhaun kautta kesätöihin Metsolle. Kesätyö sai jatkoa tuntityöntekijänä ostotoimintojen ja toimitusketjun hallinnan parissa opintojen ohessa. Oli todella hienoa päästä soveltamaan käytännössä niitä asioita, mitä konetekniikan ja tuotantotalouden opinnot käsittelivät.

Vuonna 2004 perustin myös ensimmäisen toiminimeni, jonka kautta tein konsulttitöitä kehityshankkeiden ja rahoituksen hakemisen parissa.

2006

Diplomityön aika koitti vuonna 2006, jolloin hain ja pääsin silloiselle Rautaruukille Raaheen. Diplomityön aihe liittyi toimitusketjujen kehittämiseen, ja Metsolla saatu oppi toimitusketjujen hallinnasta ja ostotoimesta toimi siihen hyvänä pohjana.

Ura - Yritysmaailman akateemikko

”Akateemisen maailman ja yritystoiminnan rajapinnasta on löydettävissä paljon hyötyjä molemmin puolin, ja rajapinnoilla kulkeminen on ollut hyvin opettavaista. Näitä oppeja pystyn hyödyntämään yrittäjänä yritysten kehittämisen parissa”
Ura - Yritysmaailman akateemikko​

2007

Diplomityön valmistumisen jälkeen työt Rautaruukilla jatkuivat hankintojen kehittämisen parissa, muun muassa Sourcing Managerin roolissa. Konsernitason kansainväliset tehtävät vaativat yhtäkkiä englannin kielellä toimimista sekä matkustamista ympäri Eurooppaa.

Ruukilla kehitettiin muun muassa yritysverkostoja ja toimitusketjujen johtamista. Toimitusketjun suorituskyvyn mittaamisessa tunnistettiin uutuusarvoa, sillä avoimia kysymyksiä aiheesta oli enemmän kuin vastauksia. Tämä oli sysäys jatko-opintojen aloittamiseen.

2011

Väittelin tuotantotalouden tohtoriksi Oulun yliopistosta, väitöksen aiheena Supply chain performance measurement in the manufacturing industry : a single case study research to develop a supply chain performance measurement framework.

Samoihin aikoihin Konecranesilla kehitettiin globaalisti toimitusketjun hallintaa. Hyppäsin töihin Konecranesille ja pääsin työskentelemään toimitusketjun- ja yritysverkostojen kehittämisessä maailmanlaajuisesti.

Työt Konecranesilla toivat mukanaan uudenlaisia haasteita, ja erityisesti strategian toimeenpanoon liittyviä kehityskohteita. Strateginen johtaminen alkoi kiinnostamaan myös tutkimuksen näkökulmasta, ja tämä johti uuteen loikkaan akateemisessa maailmassa. Päädyin jatko-opintojen ja tutkimuksen pariin Vaasan yliopistoon Kauppatieteelliseen tiedekuntaan johtamisen laitokselle.

2012

Perustin aiemman toiminimiyritykseni seuraajaksi Hegemonia Oy:n, jonka kautta tein muiden töiden ja tutkimuksen ohessa yrityskonsultointia. Tein eri yliopistojen tutkimusten kautta syntyneiden innovaatioiden kaupallistamisen parissa, mikä oli todella mielenkiintoista. Innovaatioista syntyi useita uusia yrityksiä.

2014

Strategian toimeenpanoon liittyvä tutkimustyö alkoi vaatia enemmän aikaa ja irtaantumista töistä. Vuonna 2014 jäin opintovapaalle, ja lähdin Budapestin Corvinus University:n tekemään tutkimuksen loppuun. Tämä reissu opetti paljon paitsi kauppatieteistä ja johtamisesta, myös elämästä ja asumisesta ulkomailla. Toimin edelleen Budapestin yliopistossa vierailevana tutkijana.

Väittelin vuonna 2014 taloustieteiden tohtoriksi strategisesta johtamisesta Vaasan Yliopistosta.

2016

Vuonna 2016 siirryin kokopäiväiseksi yrittäjäksi.

Innovaatioiden kaupallistamiseen liittyvien projektien myötä olen ollut perustamassa toistakymmentä yritystä, ja osassa niistä olen edelleen osakkaana. Onnistumiset ovat kannustaneet jatkamaan jonkin yksittäisen yrityksen sijasta konsultoinnin ja kehittämisen puolella, jolloin voi olla monessa mukana samanaikaisesti.

2018

Minulle myönnettiin elinikäinen dosentin arvo Oulun yliopiston tuotantotalouden yksikköön. Dosentuurin myöntäminen oli minulle erittäin iso ja positiivinen yllätys. Dosenttina toimiminen on tarkoittanut sitä, että pysyn edelleen vahvasti mukana myös tutkimuksen parissa.

Tulevaisuus - Yritysten kehittäminen ja rahoitus

”Haluan edelleen innostua yhä uudelleen ja luoda uutta, olla viemässä kehitysmyönteisiä yrityksiä kasvun ja kansainvälistymisen polulle, tukien strategian rakentamisessa, kehittämisessä ja jalkauttamisessa.”

Tulevaisuus - Yritysten kehittäminen ja rahoitus​

Minua inspiroivat erityisesti kehitysmyönteiset ja kehityskykyiset yritykset, sellaiset joilla on teknologiaa ja skaalautuvia tuotteita joita viedä eteenpäin, aina kansainvälisille markkinoille saakka.

Urani aikana olen saanut oppia paljon onnistumisista, mutta myös kantapään kautta oppiminen on tullut tutuksi. Minulla on ollut ilo työskennellä useiden upeiden asiakkaiden kanssa, mutta myös lukuisten mahtavien kollegojen ja yhteistyökumppanien kanssa.

Menestyvän strategian luomisessa ja jalkauttamisessa pystyn ammentamaan paljon taustastani sekä yritysmaailmassa että akateemisella polulla. Tieni ei ole ollut se tavanomaisin, mutta monipuolisesta urasta on todella paljon hyötyä yritysten kehittämisessä, strategian suunnittelussa ja toimeenpanossa, vision etsimisessä ja muutoksen johtamisessa, innovaatioiden kaupallistamisessa, kasvussa, kansainvälistymisessä ja skaalautumisen suunnittelussa.

100 +
yrityksen kehittämisprojektia
10 +
hallitustehtävää kasvuyrityksissä
10 +
yritysjärjestelyä / yrityskauppaa
20 +
rahoituskierrosta kasvuyrityksiin
1000 +
analysoitua yritystä ja sijoituskohdetta
10 +
M€ julkisia tukia yrityksille
10 +
vuotta liiketoiminnan kehittäjänä
20 +
julkaistua artikkelia kansainvälisissä tiedelehdissä
3
kirjoitettua kirjaa

Asiakkaani kertovat

Ilkka Sillanpää on äänestetty Kasvu Open -sparraajien parhaimmistoon
Ely-keskuksen konsultointipalveluiden palautteet erinomaisella keskiarvolla 4.7 / 5

Sijoitustoiminta startup-yrityksiin

Sijoitan alkavan vaiheen yrityksiin ja osallistun aktiivisesti yrityksien strategiseen johtamiseen ja hallitustyöhön. Kokemukseni kautta tuon yritykseen strategista näkemystä ja kansainvälisen liiketoiminnan osaamista.

Etsin uusia ideoita tai alkavia, kehityshaluisia yrityksiä, joilta edellytän:

Olen mukana muun muassa näissä yrityksissä

Toimin ELY-keskusten valtakunnallisten yritysten kehittämispalveluiden tuottajana ja sopimuskumppanina kaikkialla Suomessa.

fiFI